Γλωσσική Ορθοδοντική

Γλωσσική Ορθοδοντική

 Η γλωσσική ορθοδοντική αφορά ακίνητους μηχανισμούς (“σιδεράκια”) που συγκολλούνται στη γλωσσική (εσωτερική) πλευρά των δοντιών. Αποτελούν μια αισθητική και αξιόπιστη λύση όταν χρειάζονται ακίνητοι (συγκολλούμενοι) μηχανισμοί. Παρά την ομοιότητά τους, όμως, με τους συμβατικούς ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, δεν έχουν το εύρος της εφαρμογής αυτών