Διαφανείς Νάρθηκες

Διαφανείς Νάρθηκες

 Χρησιμοποιούμε το σύστημα Clear Aligners το οποίο προσφέρει μια αισθητική εναλλακτική σε ασθενείς με προβλήματα μικρής και μεσαίας βαρύτητας. Μια παραλλαγή τους χρησιμοποιείται ως συσκευή διατήρησης μετά το πέρας της θεραπείας