ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Είναι χαρά μας να σας γνωρίσουμε και να συζητήσουμε το πρόβλημα, το οποίο σας οδήγησε στο ιατρείο μας. Έτσι, η πρώτη επίσκεψη είναι εντελώς δωρεάν για την εξέταση και συζήτηση τυχόν αποριών και ερωτήσεων που μπορεί να υπάρχουν. Ηλικιακά, η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό συνιστάται στην ηλικία των 7-8 ετών. Πέραν της ηλικίας αυτής, μια επίσκεψη στον ορθοδοντικό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία.