| Ιωάννης Βιτουλαδίτης Ορθοδοντικός

Απάντηση

Η ηλικία μιας πρώτης εκτίμησης της ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας είναι τα 8 έτη. Η ηλικία, τώρα, έναρξης μιας ορθοδοντικής θεραπείας καθορίζεται από το εκάστοτε πρόβλημα προς αντιμετώπιση. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια ορθοδοντική συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί νωρίς και άλλες που η θεραπεία αρχίζει αργότερα.

Απάντηση

Είναι λανθασμένη η προσέγγιση της ηλικίας και εντελώς ανυπόστατη η μη μετακίνηση των δοντιών σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι προτεραιότητες των ενηλίκων είναι διαφορετικές από των ανηλίκων ασθενών και η ορθοδοντική δίνει ουσιαστική διέξοδο από το πρόβλημα, εφ’ όσον ο ασθενής είναι διατεθειμένος να διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο και την υπομονή για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Απάντηση

 Αν και υπάρχει σημαντική εξέλιξη στη χρήση των κινητών συσκευών (δηλ. αυτών που αφαιρούνται από το στόμα από τον ασθενή), όπως π.χ. οι διαφανείς νάρθηκες, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι καλύπτουν όλο το φάσμα των θεραπευτικών λύσεων που προσφέρουν οι συμβατικές ορθοδοντικές συσκευές. Η γλωσσική ορθοδοντική από την άλλη μεριά (“σιδεράκια” που τοποθετούνται από την εσωτερική πλευρά των δοντιών) είναι μια καλή εναλλακτική, η οποία, όμως, τεχνικά δεν καλύπτει το εύρος των περιστατικών που καλύπτει η συμβατική ορθοδοντική. Οπότε, η απάντηση είναι “ναι, αλλά εξαρτάται από το πρόβλημα”.

Απάντηση

 Αν και στη σύγχρονη ορθοδοντική θεραπευτική προσέγγιση γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια στην αποφυγή απώλειας δοντιών, υπάρχουν περιπτώσεις που δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ο κύριος λόγος είναι η δημιουργία των απαραίτητων χώρων για τη διευθέτηση των υπολοίπων δοντιών. Τα δόντια που αφαιρούνται δεν επιφέρουν καμμιά αλλαγή στη λειτουργία του στόματος και στο τέλος της θεραπείας δεν υπάρχουν διαστήματα στις περιοχές των εξαγωγών.

Απάντηση

 Και πάλι εξαρτάται από τις οδηγίες του γιατρού, αλλά σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα από δύο, περίπου, λεπτά τη φορά. Επίσης, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα πρέπει να γίνεται καθαρισμός πίσω από το συρμάτινο τόξο με ειδικά βουρτσάκια ή νήμα.

Απάντηση

 Εξαρτάται πάντα από τις οδηγίες του γιατρού, οι οποίες πρέπει να τηρούνται γιατί ειδ’ άλλως η θεραπεία παρατείνεται.