Προληπτική Ορθοδοντική

Προληπτική Ορθοδοντική

 Αυτή περιλαμβάνει όλους εκείνους τους ορθοδοντικούς μηχανισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόληψη σοβαρότερων ορθοδοντικών προβλημάτων. Τέτοιοι είναι οι μηχανισμοί διατήρησης ή ανάκτησης χώρου σε π.χ. περίπτωση πρόωρης απώλειας παιδικού δοντιού, οι ορθοπεδικοί μηχανισμοί διόρθωσης διαγναθικών σκελετικών ανωμαλιών (λειτουργικά μηχανήματα, μηχανισμοί διεύρυνσης υπερώας, μηχανισμοί εξωστοματικής στήριξης), μηχανισμούς διακοπής παραλειτουργικών συνηθειών (θηλασμού δακτύλου κλπ) κ.α.